SikkerSelvPension

Uoverskuelige pensionsprodukter med udsigt til lave afkast har skabt behov for et anderledes produkt.

Det kan sikkerselvpension tilbyde dig

Produktet er udviklet af Knud-Erik Jørgensen, der har virket som uafhængig ejendomsmægler i over 40 år, og stadig er aktiv på ejendomsmarkedet.

Produktet går i sin enkelthed ud på, at du køber en specifik ejendom, hvor nuværende ejer fortsætter som lejer.
Nuværende ejer kan have flere grunde til at ønske at være lejer i sit hus.
Det kan måske knibe med at betale terminsudgifter, forsikring og skatter. Måske er vedligeholdelse af både hus og have blevet et problem.

Med en uopsigelig, tidsubestemt lejekontrakt er de nuværende ejere sikre på at kunne blive i huset så længe de vil.

Som køber sikres du et fornuftigt afkast, der afspejler lejen og lejekontraktens øvrige vilkår.

I lejekontrakten aftales også nærmere vilkår for vedligeholdelse af huset og haven.

I langt de fleste tilfælde bliver købesummen væsentlig mindre, end den pris du skal betale, hvis du selv skulle bebo ejendommen.

Hvis lejeren dør, eller opsiger lejekontrakten, så disponerer du frit over huset, og kan sælge eller genudleje det.

Hele denne ordning er primært etableret for at sikre den boligejer, der ønsker at blive i eget hus, så længe hun/han lever.

Sælgers rådgiver, herunder evt. livsarvinger vil blive orienteret, inden en salgs- og lejeaftale indgås, hvis sælger ønsker det.

Ved salg af ejendom medvirker DanskeBolig, ved ejendomsmægler Nanna Søndergaard, Faxe. Således præsenteres køber for de nødvendige rapporter og tilbud om tegning af ejerskifteforsikring.

Når en ejendom sættes til salg under denne ordning, vil alle detaljer om ejendommen, herunder fotos og indretningsplan, kunne findes på DanskeBolig.dk under: Investor

Med sikker selvpension får du på denne måde et godt afkast på en overskuelig måde.

Hvis du er interesseret i sikkerselvpension, kan du kontakte os på vores kontakt side
Du kan begrænse din interesse indenfor et nærmere geografisk område, der f.eks. afgrænses af kommune, eller postnumre.

Se i øvrigt produktbeskrivelse for www.lejdithus.dk